Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup probírkového harvestoru do 125kW
Odesílatel Lorenzová Václava
Organizace odesílatele Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace [IČO: 00074811]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2022 14:49:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a dále uveřejňuje upravené dokumenty:
0. Zadavací dokumentace_6.12.2022
4. Příloha č. 4_Technické požadavky_6.12.2022

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (347.45 KB)
- 0. Zadavaci dokumentace_6.12.2022.pdf (449.51 KB)
- 4. Příloha č. 4_Technické požadavky_6.12.2022.docx (12.88 KB)