Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary (NPO 1/2022)
Odesílatel Eliška Vyhnálková
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2022 14:03:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dnešního dne uveřejnil zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č.1. Provedené vysvětlení má vliv na drobné prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Eliška Vyhnálková, zástupce zadavatele


Přílohy
- 11a_Vysv ZD č1 (12-12-2022)_Karlovy Vary_ zpř (VO_2022).pdf (278.72 KB)