Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy
Odesílatel Tögel Vladimír
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2022 14:26:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení Změna zadávací dokumentace č. 2

Upravená příloha č. 5 Výzvy - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ( dokument označený 5. Příloha č. 5 Výzvy_Soupis_verze_15.12.2022)


Přílohy
- 1. Vysvětlení ZD č. 2 k dotazům ze dne 12. 12. 2022.pdf (242.19 KB)
- 5. Příloha č. 5 Výzvy_Soupis_verze_15.12.2022.xlsx (159.26 KB)