Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce
Odesílatel Daniel Kosík
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2023 13:58:07
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace_20230426


Přílohy
- Změna ZD_20230426.pdf (177.66 KB)
- Zadávací dokumentace_ZŘ I-část1_změna_20230426.pdf (356.93 KB)
- P3_DPS_ZŘ I-část1_revize-01_změna_20230426.zip (835.87 KB)
- P4_Soupis stavebních prací-VV_ZŘ I-část 1_změna_20230426.xlsx (474.60 KB)