Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
Odesílatel Tögel Vladimír
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2023 10:40:29
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Příloha č 4b_TECHNICKÁ SPECIFIKACE_data_excel 4.5.2023


Přílohy
- 0. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (242.90 KB)
- Příloha č 4b_TECHNICKÁ SPECIFIKACE_data_excel 4.5.2023.xlsx (24.42 KB)