Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce
Odesílatel Daniel Kosík
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2023 14:28:31
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace_20230509


Přílohy
- Změna ZD_20230509.pdf (98.46 KB)
- Zadávací dokumentace_ZŘ I-část1_změna_20230509.pdf (298.10 KB)
- P3_DPS_ZŘ I-část1_revize-02_změna_20230509.zip (1.25 MB)
- P4_Soupis stavebních prací-VV_ZŘ I-část 1_změna_20230509.xlsx (476.98 KB)