Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu
Odesílatel Veronika Pelechová
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2023 17:02:52
Předmět Žádost o doplnění podpisu - DATRON, a.s.

Vážení,
žádám o doplnění elektronického podpisu do přílohy č. 2 - Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti a do přílohy č. 3 - Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace.

Dle výpisu z obchodního rejstříku - způsob jednání:
Za společnost jedná a písemné dokumenty také podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo.
Představenstvo za společnost jedná tak, že jednají společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva.
Všichni výše uvedení se podepisují za společnost tak, že k vypsané firmě
společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Z výše uvedeného důvodu žádám doplnění podpisu u zmíněných příloh.
Děkuji.
Pelechová V.