Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 - II. etapa
Odesílatel Eliška Vyhnálková
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2023 21:05:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- 11-1_Vysv ZD č1_Karlovy Vary_ zpř (VO_2023) E2.pdf (524.91 KB)