Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování plánu udržitelné městské mobility Karlovy Vary
Odesílatel Miroslav Kučerka
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2017 15:01:18
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 nalezne dodavatel v příloze.


Přílohy
- DI 1 VZ KV Zpracování plánu udržitelné mobility_SIGN.pdf (285.88 KB)