Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) – vybavení a pomůcky“ – opakované řízení
Odesílatel Jakub Grafnetter
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2018 15:51:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Viz přiložená dokument


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.docx (94.66 KB)