Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklotrasa A6, Karlovy Vary
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2019 17:02:03
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1


Přílohy
- VZD 1.zip (10.23 MB)