Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vlastní stavbě Sadové kolonády a dále stavební práce v jejím okolí spočívající v:
 repasi a opravě veškerých prvků kolonády
 přemístění Sadovédo pramene včetně vybudování kontrolní šachty
 úpravě ploch v okolí kolonády
 souvisejících činnostech,
a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 22.05.2019 10:00
Datum zahájení: 30.04.2019 00:00