Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 760
Systémové číslo: P19V00000027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.04.2019
Nabídku podat do: 22.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vlastní stavbě Sadové kolonády a dále stavební práce v jejím okolí spočívající v:
 repasi a opravě veškerých prvků kolonády
 přemístění Sadovédo pramene včetně vybudování kontrolní šachty
 úpravě ploch v okolí kolonády
 souvisejících činnostech,
a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 697 774 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků