Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - Propoje v 1.PP - 2. etapa, Technologická část
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a činností nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - Propoje v 1.PP - 2. etapa, Technologická část", která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (ZD).
Rozsah stavebních prací a členění stavby:
IO 01 – Odlehčovací potrubí
IO 02 – Přípojka vzduchotechniky
IO 03 – Vysokotlaký vodovod
IO 04 – Rozvod pitné vody
IO 05 – Rozvod TMV – pitné stojánky
IO 06 – Rozvod TMV – stáčení do barelů
IO 07 – Rozvod tlakového vzduchu
IO 08 – Napojení Z1 – gravitace
IO 09 – Napojení Z1 - pokameňování
IO 10 – Napojení Z1 – výtlak TMV
IO 11 – Napojení Z1 – výtlak UT
IO 12 – Napojení Z1 - přepad
IO 13 – Napojení Z1 - odvětrání
IO 14 – Napojení mísy výtrysku – přívod TMV
IO 15 – Napojení mísy výtrysku - odvodnění
IO 16 – Napojení odvodnění roštů mísy
IO 17 – Technologie TUV
SO 18 – Osazení soklů čerpadel
IO 19 – Demontáže
Stavba se nachází v 1. PP objektu Vřídelní kolonády. Stavba leží v zastavěném území města Karlovy Vary. Objekt se nachází ve vnitřním území lázeňského místa dle nařízení vlády č. 321/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary. Stavba se dále nachází v rozsáhle chráněném území.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: INVESTON s.r.o.
Západní 1401/63, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Daniel Kosík
Tel.: +420 777337313
E-mail: kosik@investon.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR 2. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.11.2021 10:00
Datum zahájení: 11.10.2021 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: