Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - Propoje v 1.PP - 2. etapa, Technologická část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 912
Systémové číslo: P21V00000058
Datum zahájení: 11.10.2021
Nabídku podat do: 12.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - Propoje v 1.PP - 2. etapa, Technologická část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a činností nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - Propoje v 1.PP - 2. etapa, Technologická část", která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (ZD).
Rozsah stavebních prací a členění stavby:
IO 01 – Odlehčovací potrubí
IO 02 – Přípojka vzduchotechniky
IO 03 – Vysokotlaký vodovod
IO 04 – Rozvod pitné vody
IO 05 – Rozvod TMV – pitné stojánky
IO 06 – Rozvod TMV – stáčení do barelů
IO 07 – Rozvod tlakového vzduchu
IO 08 – Napojení Z1 – gravitace
IO 09 – Napojení Z1 - pokameňování
IO 10 – Napojení Z1 – výtlak TMV
IO 11 – Napojení Z1 – výtlak UT
IO 12 – Napojení Z1 - přepad
IO 13 – Napojení Z1 - odvětrání
IO 14 – Napojení mísy výtrysku – přívod TMV
IO 15 – Napojení mísy výtrysku - odvodnění
IO 16 – Napojení odvodnění roštů mísy
IO 17 – Technologie TUV
SO 18 – Osazení soklů čerpadel
IO 19 – Demontáže
Stavba se nachází v 1. PP objektu Vřídelní kolonády. Stavba leží v zastavěném území města Karlovy Vary. Objekt se nachází ve vnitřním území lázeňského místa dle nařízení vlády č. 321/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary. Stavba se dále nachází v rozsáhle chráněném území.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR 2. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace
 • IČO: 00872113
 • Poštovní adresa:
  Lázeňská 18/2
  36001 Karlovy Vary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky