Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu stávající komunikace a oprava stávajících chodníků podél ní. Upravena bude křižovatka ulic Bezručova, Havlíčkova. V ulici Bezručova vzniknou dva středové ostrůvky – jeden v místě přechodu pro chodce a druhý pro místo pro přecházení. Nové místo pro přecházení naváže na nové schodiště vedoucí k hotelu Thermal. V ulici Havlíčkova budou zhotoveny odbočovací pruhy vlevo a vpravo za účelem lepší plynulosti dopravy. Vjezd do ulice Máchova bude nově veden přes chodníkový přejezd.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je založení, mikropilotového založení objektů opěrných stěn a zděných zábradlí, návrh gravitačních opěrných stěn zajištění ulice Bezručova v Karlových Varech v kritických místech, kde v současné době dochází k poškozování konstrukcí komunikace. Nově navržené konstrukce slouží pro stabilizaci kritických partií opravované komunikace.
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
e-mail: togel.advokat@verzak.cz
tel: 257 214 317
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 06.05.2022 10:00
Datum zahájení: 13.04.2022 09:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: