Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 973
Systémové číslo: P22V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.04.2022
Nabídku podat do: 06.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu stávající komunikace a oprava stávajících chodníků podél ní. Upravena bude křižovatka ulic Bezručova, Havlíčkova. V ulici Bezručova vzniknou dva středové ostrůvky – jeden v místě přechodu pro chodce a druhý pro místo pro přecházení. Nové místo pro přecházení naváže na nové schodiště vedoucí k hotelu Thermal. V ulici Havlíčkova budou zhotoveny odbočovací pruhy vlevo a vpravo za účelem lepší plynulosti dopravy. Vjezd do ulice Máchova bude nově veden přes chodníkový přejezd.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je založení, mikropilotového založení objektů opěrných stěn a zděných zábradlí, návrh gravitačních opěrných stěn zajištění ulice Bezručova v Karlových Varech v kritických místech, kde v současné době dochází k poškozování konstrukcí komunikace. Nově navržené konstrukce slouží pro stabilizaci kritických partií opravované komunikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36120 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky