Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ“) je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění staveb, které jsou zahrnuty do akce (veřejné zakázky) s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“. Stavby jsou výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD").
VZ „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ je rozdělena na části. Předmětem tohoto zadávacího řízení je část 1 VZ zahrnující stavební práce pro stavby „ZŠ Konečná - učebna chemie, laboratoř a kabinet“, „ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka“ a ZŠ Truhlářská - venkovní učebna“, kdy na tuto část 1 VZ bude uzavřena smlouva o dílo s jedním dodavatelem.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: INVESTON s.r.o.
Západní 1401/63, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Daniel Kosík
Tel.: +420 777337313
E-mail: kosik@investon.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.06.2022 10:00
Datum zahájení: 22.04.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: