Veřejná zakázka: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 978
Systémové číslo: P22V00000036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.04.2022
Nabídku podat do: 06.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ“) je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění staveb, které jsou zahrnuty do akce (veřejné zakázky) s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“. Stavby jsou výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD").
VZ „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ je rozdělena na části. Předmětem tohoto zadávacího řízení je část 1 VZ zahrnující stavební práce pro stavby „ZŠ Konečná - učebna chemie, laboratoř a kabinet“, „ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka“ a ZŠ Truhlářská - venkovní učebna“, kdy na tuto část 1 VZ bude uzavřena smlouva o dílo s jedním dodavatelem.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36120 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky