Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - Část 2 veřejné zakázky - IT vybavení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky s názvem "Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP" (dále též "VZ") je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 2 VZ - IT vybavení pro akce "ZŠ Konečná - učebna chemie, laboratoř a kabinet" a "ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka", a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD"). Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části VZ, kdy tyto části VZ jsou zadávány ve více zadávacích řízení, viz příloha č. 5 ZD.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kontakt: INVESTON s.r.o.
Západní 1401/63, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Daniel Kosík
Tel.: +420 777337313
E-mail: kosik@investon.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.05.2023 10:00
Datum zahájení: 27.03.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: