Veřejná zakázka: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - Část 2 veřejné zakázky - IT vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1069
Systémové číslo: P23V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.03.2023
Nabídku podat do: 19.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - Část 2 veřejné zakázky - IT vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky s názvem "Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP" (dále též "VZ") je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 2 VZ - IT vybavení pro akce "ZŠ Konečná - učebna chemie, laboratoř a kabinet" a "ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka", a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD"). Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části VZ, kdy tyto části VZ jsou zadávány ve více zadávacích řízení, viz příloha č. 5 ZD.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 920 908 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36120 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky