Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě prostoru před Horním nádražím v Karlových Varech, zejména revitalizace a rekonstrukce veřejného prostoru, komunikací a mobiliáře, a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvy o dílo. Součástí této veřejné zakázky není SO Sadové úpravy, který bude realizován samostatně na objednávku PO SLP a SO Kamerový systém, který bude zajištěn rovněž samostatně ve spolupráci s Městskou policí Karlovy Vary.

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 29.08.2018 10:00
Datum zahájení: 06.08.2018 14:00