Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 699
Systémové číslo: P18V00000078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.08.2018
Nabídku podat do: 29.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě prostoru před Horním nádražím v Karlových Varech, zejména revitalizace a rekonstrukce veřejného prostoru, komunikací a mobiliáře, a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvy o dílo. Součástí této veřejné zakázky není SO Sadové úpravy, který bude realizován samostatně na objednávku PO SLP a SO Kamerový systém, který bude zajištěn rovněž samostatně ve spolupráci s Městskou policí Karlovy Vary.

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 28 295 963 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky