Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru
Odesílatel Miroslav Kučerka
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2018 15:22:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážená paní kolegyně, uveřejnili jsme soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr společně s vysvětením a prodložením lhůty na profilu zadavatele. Vše patrno na profilu zadavatele

S pozdravem,
M. Kučerka


Přílohy
- Karlovy Vary, Horní nádraží -úprava přednádražního prostoru - REKAPITULACE -výkaz.xls (475.00 KB)
- DI 1 VZ Horni Nadrazi 180808_sign.pdf (286.42 KB)