Veřejné zakázky Karlových Varů

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovy Vary.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – Odvodnění divokých vývěrů u haly výtrysku fontány
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2022 13.07.2022 11:00
„Karlovy Vary, Ulice Sklářská – rekonstrukce“
podlimitní Hodnocení 15.06.2022 01.07.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - část 3 a 4
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2022 15.07.2022 10:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - vozidla
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2022 12.07.2022 10:00
Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2022 25.05.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
nadlimitní Hodnocení 22.04.2022 06.06.2022 10:00
Karlovy Vary - Náplavka podél řeky Ohře
podlimitní Hodnocení 20.04.2022 09.05.2022 10:00
Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2022 05.05.2022 10:00
Nákladní vozidlo nad 3,5 t s nosičem kontejnerů CTS
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2022 19.04.2022 10:00
Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2022 14.04.2022 10:00
Profesionální travní sekačka s předním sečením
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2022 12.04.2022 10:00
Oprava opěrné stěny na hřbitově ve Staré Roli
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2021 21.01.2022 10:00
Komunální vozidlo do 3,5 t
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2021 10.08.2021 10:00
Dodávka a implementace SW potřebného pro provoz manažerského informačního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 20.12.2018 10:00
Rekonstrukce Sovova stezka (část Myslivna - hájovna Diana)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2016 29.11.2016 10:00
všechny zakázky