Veřejné zakázky Karlových Varů

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovy Vary.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2024 – 10/2029
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 08.04.2024 10:00
Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary - III. Etapa
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 29.02.2024 09:00
Karlovy Vary, Domy s byty zvláštního určení Sedlecká 2 a Severní 5, rekonstrukce výtahů
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 29.02.2024 10:00
Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa
podlimitní Hodnocení 30.01.2024 19.02.2024 10:00
Víceúčelové hřiště u tréninkové haly KV Arény
podlimitní Hodnocení 29.01.2024 20.02.2024 10:00
Karlovy Vary, ulice Konečná - parkování
podlimitní Hodnocení 11.01.2024 01.02.2024 10:00
MOST E.Č. M9 – CHEBSKÝ MOST III PŘES SILNICI I/6 V KARLOVÝCH VARECH – OPATŘENÍ PŘED GENERÁLNÍ OPRAVOU
podlimitní Vyhodnoceno 10.01.2024 26.01.2024 10:00
VÝROBA DŘÍVÍ na OM na období 2024 pro LLPKV
podlimitní Hodnocení 21.12.2023 17.01.2024 10:00
VRTNÉ PRÁCE - HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA P.P.Č. 226 - KARLOVY VARY
podlimitní Hodnocení 18.12.2023 04.01.2024 10:00
KARLOVY VARY, ZŠ KRUŠNOHORSKÁ - DRUŽINY, DÍLNY, KABINETY, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU - ČÁST B) - DODÁVKY NÁBYTKU
nadlimitní Hodnocení 20.11.2023 20.12.2023 10:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - Dodávka IT techniky II
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2023 27.02.2023 09:00
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech
podlimitní Hodnocení 02.02.2023 31.03.2023 15:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - stavební úpravy zázemí pro pečovatelky
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2023 20.01.2023 09:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - dodávka IT techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2022 10.01.2023 09:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - vybavení nábytkem
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2022 04.01.2023 09:00
všechny zakázky