Veřejná zakázka: Část 1 - Nákup traktoru 50 až150 kW a čelního rampovače

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1036
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup techniky pro lesní hospodářství

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Nákup traktoru 50 až150 kW a čelního rampovače

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru pro provoz na pozemních komunikacích a čelního rampovače, který společně s traktorem bude tvořit funkční celek. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Traktor a čelní rampovač musí splňovat technické a další požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky stanovené v příloze č. 4a ZD.


Předpokládaná hodnota

  • 2 180 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky