Veřejná zakázka: 1. ČÁST: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, LESNÍCH POROSTŮ A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1081
Jedná se o část veřejné zakázky: POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Název a popis předmětu

  • Název: 1. ČÁST: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, LESNÍCH POROSTŮ A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části této veřejné zakázky je
• pojištění movitého a nemovitého majetku proti živelním rizikům, pro případ odcizení a vandalismu, pro případy loupeže přepravovaných peněz nebo cenin, pojištění skel, pojištění elektroniky a pojištění strojů;
• pojištění lesních porostů o celkové rozloze 2 176,08 ha pro případ požáru a vichřice;
• pojištění obecné odpovědnosti za újmu a za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, škod na životě a zdraví, škody znečištěním životního prostředí k nimž došlo z důvodu náhlé/ nahodilé poruchy ochranného zařízení, včetně nemajetkové újmy a duševních útrap v přímé souvislosti se zdravím dle NOZ, odpovědnosti z vlastnictví, držby nebo pronájmu nemovitostí/ budovy/ stavby a pozemků, odpovědnosti za ručení za splnění povinnosti správce pozemní komunikace, následné finanční škody, regresy ZP a SSZ třetích osob.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky