Veřejná zakázka: 1. část: Výroba dříví na OM Harvestorovou technologií

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1213
Jedná se o část veřejné zakázky: VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV

Název a popis předmětu

  • Název: 1. část: Výroba dříví na OM Harvestorovou technologií

Stručný popis předmětu:
Těžba dříví harvestorovou technologií – úmyslné a nahodilé těžby, v případě nahodilých těžeb i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM a shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM).


Předpokládaná hodnota

  • 10 468 500 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy