Veřejná zakázka: 2. část: Výroba dříví na OM v lanovkových terénech

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1214
Jedná se o část veřejné zakázky: VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV

Název a popis předmětu

  • Název: 2. část: Výroba dříví na OM v lanovkových terénech

Stručný popis předmětu:
Těžba a přibližování dříví lanovou technologií ve svažitých, popř. neúnosných terénech, kde je z hlediska terénních podmínek – úmyslné a nahodilé těžby, v případě nahodilých těžeb i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM, z těchto důvodů zadavatel připouští při těžbě a vyvážení dříví použití technologii trakčního navijáku nebo obdobného technického zařízení s nivelací


Předpokládaná hodnota

  • 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy