Veřejná zakázka: 3. část: Výroba dříví na OM Komplexní četou

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1215
Jedná se o část veřejné zakázky: VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV

Název a popis předmětu

  • Název: 3. část: Výroba dříví na OM Komplexní četou

Stručný popis předmětu:
Výroba dříví komplexní četou - probírky, mýtní úmyslné těžby výběrným způsobem a nahodilé těžby, v porostech s i bez podrostu, výběrem jednotlivých stromů, holosečí a v případě nahodilých těžeb i plošné seče včetně manipulace a přibližování na odvozní místo (OM).


Předpokládaná hodnota

  • 854 840 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy