Veřejná zakázka: Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 596
Systémové číslo VZ: P17V00000034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.08.2017
Nabídku podat do: 31.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací.
Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace funkční skupiny C (Obslužná komunikace) v Karlových Varech za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zpřehlednění parkovacích stání a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí.
Součástí stavby je odstranění zrušeného vlečkového přejezdu, realizace nové konstrukce vozovky, chodníku, opravy mostu a opěrných zdí, realizace nové kanalizační přípojky a ochrana stávajících sítí technického vybavení.
Cílem úprav je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pěších, zlepšení přístupu osobám s omezenou schopností pohybu. Dále snížení negativních vlivů dopravy na ŽP odstraněním lokálních nerovností a zlepšením odtokových poměrů vozovky.
Vlastní stavba je členěna na objekty takto:
SO 101 – Komunikace
SO 201 – Oprava mostu ev. č. M-3110-8

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 317 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky