Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 598
Systémové číslo VZ: P17V00000036
Evidenční číslo zadavatele: není
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.08.2017
Nabídku podat do: 18.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v postavení cyklostezky financované z fondů Evropské unie v úseku Dvorský most až Doubský most, a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvy o dílo.
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 729 556 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky