Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Ondříčkova ulice – stavební úpravy místní komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 712
Systémové číslo: P18V00000091
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.09.2018
Nabídku podat do: 17.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Karlovy Vary, Ondříčkova ulice – stavební úpravy místní komunikace
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jde o rekonstrukci místní komunikace, jenž je navržena s výměnou všech konstrukčních vrstev a případnou sanací aktivní zóny zemní pláně. Nový dopravní režim je navržen bez chodníků a ulice bude označena jako obytná zóna. Z důvodu stávajících stísněných poměrů, požadavků na jednoduchost údržby a ekonomickou optimalizaci stavebních nákladů, je povrch navržen jako asfaltový v celé šířce obytné zóny. Podélná parkovací stání jsou uvažována střídavě po obou stranách komunikace. Vymezení parkovacích ploch bude provedeno vodorovným dopravním značením. V místě vjezdu do obytné zóny a výjezdu z ní jsou za účelem zklidnění a usměrnění provozu navrženy vysazené zelené plochy. V místě, kde komunikaci kříží pěší chodecká trasa vedená po veřejně přístupném schodišti, je navržen zpomalovací práh. Kryt zpomalovacího prahu a vozovka v prostoru vysazených zatravněných ploch na vjezdu do obytné zóny je navržena z žulové dlažby do betonového lože. V rámci stavby bude provedena úprava trasy potrubní pošty ve správě Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a výstavba opěrné zdi se zajištěním svahu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 8 127 198 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky