Veřejná zakázka: Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP – stavební práce, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 719
Systémové číslo VZ: P18V00000098
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2018
Nabídku podat do: 20.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP – stavební práce, II. etapa
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy učeben, vybudování sociálních zařízení pro imobilní a vytvoření bezbariérového přístupu.

Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci v rámci Výzvy č. 47 - Infrastruktura základních škol, Operační program 06 - Integrovaný regionální operační program, Prioritní osa 06.2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 612 477 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky