Veřejná zakázka: Univerzální traktor s lesnickou nástavbou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 735
Systémové číslo: P19V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.01.2019
Nabídku podat do: 23.01.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Univerzální traktor s lesnickou nástavbou
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru s navijákem pro pevnou montáž.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava na místo plnění, jejich uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Zaškoleny budou alespoň 2 osoby zadavatele, o školení a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy účastníků.
Na dodané stroje bude poskytnuta záruka za jakost v plném rozsahu v délce 24 měsíců od předání a převzetí předmětu plnění zakázky, včetně zajištění bezplatných servisních prohlídek dle požadavků výrobce max. po 600 hodinách a garance nástupu na opravu v záruční době do 48 hodin od nahlášení.

Součástí dodávky musí být:
- Velký technický průkaz, technický průkaz a další předepsané doklady o shodě a certifikáty
- Návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny
- Originální servisní kniha
- Katalog náhradních dílů
- Veškeré nezbytné komponenty potřebné pro uvedení traktoru do provozu
- Vybavení stroje povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- Minimálně 20 litrů PHM - NM v palivové nádrži předávaného stroje a plné náplně syntetického biologicky odbouratelného hydraulického oleje v hydraulických okruzích.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • IČO: 00074811
 • Poštovní adresa:
  Na Vyhlídce 804/35
  36001 Karlovy Vary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky