Veřejná zakázka: Karlovy Vary - Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 736
Systémové číslo: P19V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2019
Nabídku podat do: 18.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Karlovy Vary - Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci mostu a souvisejících činnostech, a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 043 176 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky