Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, Ulice Sklářská – rekonstrukce“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 990
Systémové číslo: P22V00000048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 01.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Karlovy Vary, Ulice Sklářská – rekonstrukce“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace.

Nově je komunikace v celé své délce řešena jako obytná zóna s jednosměrným provozem ve směru od ulice Kpt. Jaroše k ulici Chebská. Zklidnění dopravy v této obytné zóně je řešeno pomocí vysazených ploch zeleně či parkovacích stání. Celkový počet parkovacích míst v dané lokalitě bude cca 30 stání.

Povrch dopravního prostoru obytné zóny je asfaltový. Povrch pobytového prostoru obytné zóny je z betonové dlažby, v několika vysazených plochách pro zklidnění dopravy je na tomto povrchu navržena betonová zatravňovací dlažba. Součástí návrhu jsou i plochy vymezené pro odpadové nádoby.

Návrh respektuje požadavek DPKV a.s. na občasný průjezd obytnou zónou autobusem délky 12 m. Tento průjezd bude umožněn pouze v případě uzavírky křižovatky ulic Chebská a Kpt. Jaroše.

Práce budou provedeny dle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 6 této Výzvy a v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 5 této Výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36120 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky