Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce
Odesílatel Jakub Grafnetter
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2022 21:13:17
Předmět VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3-4

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3-4


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3-4 (4 - prodloužení lhůty).pdf (155.18 KB)
- Vysvětlení ZD č. 3-4 - příloha - Výkaz výměr (neoceněný)_upravený2.xlsx (36.54 KB)