Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – rekonstrukce střechy
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Statutární město Karlovy Vary [IČO: 00254657]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2024 13:54:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VZD 2


Přílohy
- VZD 2.pdf (145.54 KB)
- Soupis prací.xlsx (216.06 KB)