Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodavatel v rámci rpojektu "Rozvoj služeb eGovermentu v obcích"
podlimitní Zadáno
Dodávka a implementace komunikační infrastruktury
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace systému řízení dokumentů (DMS)
nadlimitní Zadáno
Dodávka a instalace objektů Projekt PŘÍRODA SPOJUJE - ŽIVOT STROMŮ, číslo projektu: 371
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 00:00
Hofské lesoparky v Karlových Varech-dokumentace-zeleň
VZ malého rozsahu Zadáno
Kuturní památka ČR kaple ECCE HOMO v Karlových Varech - obnova a oprava střešní krytiny.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2013 00:00
Oprava komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice - (PD-DSP)
VZ malého rozsahu Zadáno
Plán ochrany Městské památkové zóny Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
Sdružené dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Konečná 25 K.Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Krušnohorská 11, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Poštovní 19, 360 01Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››