Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Vánoční trhy 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Výroba DVD kroniky města Karlovy Vary v roce 2013 (Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek)
VZ malého rozsahu Zadáno
KARLOVY VARY, ZŠ KRUŠNOHORSKÁ - DRUŽINY, DÍLNY, KABINETY, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU - ČÁST A) STAVEBNÍ PRÁCE
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 30.06.2023 10:00
Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 13.06.2023 10:00
ul. Třeboňská - rekonstrukce - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2023 22.05.2023 11:00
Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2023 15.05.2023 12:00
KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
podlimitní Hodnocení 25.04.2023 18.05.2023 10:00
Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2023 10.05.2023 10:00
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
nadlimitní Hodnocení 19.04.2023 22.05.2023 10:00
KARLOVY VARY, ZŠ TRUHLÁŘSKÁ - UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY - ČÁST 1. STAVEBNÍ PRÁCE
nadlimitní Vyhodnoceno 19.04.2023 23.05.2023 10:00
Rotační teleskopický manipulátor
nadlimitní Hodnocení 17.04.2023 19.05.2023 10:00
K.Vary - ul. Vyšehradská - rekonstrukce - nové VO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2023 11.04.2023 10:00
ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce
nadlimitní Hodnocení 03.04.2023 22.05.2023 10:00
Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce
podlimitní Hodnocení 29.03.2023 20.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››