Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování dříví harvestorovou technologií LLKV 2014
podlimitní Zadáno 11.11.2013 29.11.2013 09:00
Modernizace objektu Školní 742, Karlovy Vary, včetně opatření ke snížení energetické náročnosti
podlimitní Zadáno 07.11.2013 25.11.2013 10:00
Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy
podlimitní Zadáno 06.11.2013 02.12.2013 10:00
Naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na územi Statutárního města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2013 22.11.2013 12:00
"Rekonstrukce restaurace v objektu Lidového domu, Školní 358/7, Stará Role, Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 06.11.2013 20.11.2013 09:00
Pěstební práce mechanizované 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 12.11.2013 09:00
Pěstební práce ruční LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 12.11.2013 09:00
Přeprava dřeva LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 12.11.2013 09:00
Dodávka - kotel na dřevo
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2013 13.11.2013 12:00
„Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary“
podlimitní Zadáno 21.10.2013 07.11.2013 12:00
"Rekonstrukce střešního pláště - Galerie umění č.p. 1215, Karlovy Vary"
podlimitní Hodnocení 17.10.2013 06.11.2013 09:00
Převzetí a zneškodnění KO
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2013 15.10.2013 12:00
Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská 17-27, K.Vary
podlimitní Zadáno 19.09.2013 14.10.2013 10:00
Magistrát města Karlovy Vary - výtahy - obnova technologie, stavební úpravy
podlimitní Zadáno 18.09.2013 07.10.2013 10:00
Plocha pro míčové a soutěžní hry
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2013 30.09.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016