Profil zadavatele: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
  • IČO: 69979359
  • Adresa:
    Krušnohorská 735/11
    36010 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_658.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení