Profil zadavatele: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 70993246
  • Adresa:
    Mozartova 346/7
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_11.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení