Profil zadavatele: Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
  • IČO: 49751751
  • Adresa:
    Truhlářská 681/19
    36017 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_18.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení