Profil zadavatele: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace
  • IČO: 07110596
  • Adresa:
    Šmeralova 489/32
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_19.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení