Profil zadavatele: Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace
  • IČO: 49753754
  • Adresa:
    Konečná 917/25
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Konečná 25 K.Vary
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016