Veřejná zakázka: ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR BRO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 729
Systémové číslo: P18V00000108
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005626
Datum zahájení: 29.11.2018
Nabídku podat do: 15.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR BRO
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 ks uzavíratelných kontejnerů o objemu min. 5,5 m3 a 2000 ks plastových nádob o objemu min. 240 litrů. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek včetně specifikace (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Projekt je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007590
a
reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007589

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor technický
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků