Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kancelářský materiál (tonery a válce do tiskárny OKI)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2013 11.01.2013 00:00
Přeprava dřeva v LLKV 2013
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2012 03.01.2013 09:00
Rekonstrukce ul. Americká a Rumunská - PD včetně inž.služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2012 14.01.2013 10:00
Drobné údržbové práce, odstraňování havarjních míst
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2012 19.12.2012 10:00
Zednické a bourací práce v 1. patře v kanc. č. 113 v budově Magistrátu města Karlovy vary, U Spořitelny 2
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2012 03.12.2012 00:00
Likvidace bioodpadu na území města Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 20.11.2012 05.12.2012 12:00
Naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na území města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2012 05.12.2012 12:00
Převzetí a zkeškodnění komunálního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2012 05.12.2012 12:00
Kancelářské potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2012 19.11.2012 00:00
dodání 10 000 ks tabelačních obálek s dodejkou pro stavební úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 12.11.2012 00:00
Služby mobilních sítí elektronických komunikací
podlimitní Zadáno 08.11.2012 27.11.2012 12:00
Drobné údržbové práce, odstraňování havarijních míst
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2012 26.11.2012 10:00
K.Vary, Počerny - chodník a stavební úprava plochy p.p.č. 1421/2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 26.11.2012 09:00
Opravy výtluků na místních komunikacích během zimního období 2012/2013(březen)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 26.11.2012 10:00
Svislé dopravní značení, dodávka, údržba, montáž
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 26.11.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016